Zatoka Pucka - Wakacje nad Polskim Morzem
Reklamuj się na Polwysep.pl
ABC Calendar Kalendarz Imprez i Wydarzeń
Telewizja internetowa TV Półwysep
Nordi.pl Polska Północna Baza Noclegowa
Pogoda aktualna i prognoza pogody dla Półwyspu Helskiego
. ..reklama.. .

Historia
Budowa portu

W 1935 roku zespół fachowców pod kierunkiem inż. Zygmunta Adamskiego, przy współpracy m.in. z inż. Stanisławem Huckelem ( po wojnie profesora Politechniki Gdańskiej, wybitnego specjalisty w zakresie budownictwa hydrotechnicznego ), w ciągu trzech miesięcy przygotowano projekt budowy portu, uwzględniając lokalne warunki litodynamiczne.

W 1936 roku przystąpiono do budowy portu. Basen portowy o kształcie zaokrąglonego trapezu został utworzony przez dwa falochrony: zachodni o dł. około 763mb i wschodni o dł. około 320mb. Oba falochrony założone są na naturalnej głębokości i ciągną się od brzegu w morze, aż do głębokości potrzebnej na wejście jednostek pływających (która wynosi około 6m.) Wejście do portu usytuowane jest z kierunku południowo-wschodniego, równolegle do brzegu. Wewnątrz basenu zgodnie z projektem wybudowano pirs wewnętrzny o dł. ok. 190 m, którego zadaniem jest oddzielenie wewnętrznej części portu i zabezpieczenie przed falowaniem. Następnie wybudowano dwa pomosty żeglugi o dł. 120 m oraz rybacki o dł. 100 mb, które służą do postoju kutrów i wyładunku towarów. Do portu doprowadzono bocznicę portową o dwóch torach, które stanowiła odgałęzienie od linii kolejowej biegnącej z Wielkiej Wsi-Hallerowo w kierunku Półwyspu Helskiego. Doprowadzono do portu drogę dojazdową łączącą port z osiedlem Wielka Wieś oraz drogę portową, której zadaniem jest obsługiwanie terenów portowych. Natomiast na terenach przyportowych (pomiędzy basenem, a torem kolejowym) wybudowano budynki administracyjne, magazyny, zainstalowano urządzenia niezbędne do obsługi floty rybackiej.

Budowa portu w Wielkiej Wsi została zakończona w IV kwartale 1937 roku, kiedy to przybyły do portu kutry: Hel 18, Hel 90. W tym też okresie kierownictwo nad największym portem rybackim (o powierzchni łącznie z basenami portowymi wynoszącej 17 h), sprawował kapitan portu kpt.ż.w. Henryk Borakowski, który reprezentował Urząd Morski, Morski Urząd Rybacki oraz PIHM.

Uroczyste otwarcie portu odbyło się 4 maja 1938 roku na "Placu Kaszubskim" w centralnym miejscu w porcie. Nadano mu nazwę Władysławowo na pamiątkę działalności Władysława IV jedynego króla polskiego, który miał konkretny program morski, a także nawiązując do warowni nadmorskiej wybudowanej przez inżyniera królewskiego Jana Pleitnera w latach 1634-1636 między Chałupami, a Kuźnicą.

dalej >>
<< wstecz


Strona 2 / 3


© SEMWIT/StudioFX - O stronie

Wstęp
Turystyka
Historia
Fotografie
Wiadomości
Plan miasta
Irc
Okolica
Księga Gości
Linki
Kontakt

Dostęp do Internetu na terenie Władysławowa: www.siec.wla.com.pl

Apartamenty we WładysławowieWładysławowo na żywo